Μαθηματικά (Β' Δημοτικού). 2η Ενότητα: Κεφάλαια 9-15.Ηλεκτρονική ΜελέτηΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Μαθηματικά (Β' Δημοτικού). 2η Ενότητα: Κεφάλαια 9-15.

Κύριοι διδακτικοί στόχοι της ενότητας:


  • Κεφάλαιο 9: Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να βρίσκουν το μισό και το διπλάσιο διψήφιων αριθμών αναγνωρίζοντας την αξία των ψηφίων τους.
  • Κεφάλαιο 10: Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να κατασκευάζουν διψήφιους αριθμούς με πρόσθεση και αφαίρεση χρησιμοποιώντας διαφορετικές στρατηγικές (το πάτημα στη δεκάδα είναι μία από αυτές)
  • Κεφάλαιο 11: Οι μαθητές να γνωρίσουν όλα τα κέρματα του ευρώ και να κάνουν ανταλλαγές.
  • Κεφάλαιο 12: Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τα κέρματα του ευρώ στις καθημερινές τους συναλλαγές ελέγχοντας τα ρέστα.
  • Κεφάλαιο 13: Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να διακρίνουν τα γεωμετρικά στερεά.
  • Κεφάλαιο 14: Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να κατασκευάσουν ορθογώνιο τρίγωνο, ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, τετράγωνο και μη κανονικό πολύγωνο πάνω σε πλέγμα και με τα κομμάτια του τάγκραμ.
  • Κεφάλαιο 15: Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να υπολογίζουν το μήκος διαδοχικών ευθύγραμμων τμημάτων.

Λέξεις-Κλειδιά: μισό, διπλάσιο­, διψήφιοι αριθμοί, κέρματα, ευρώ, ρέστα, γεωμετρικά στερεά, γεωμετρικά σχήματα, ευθύγραμμα τμήματα.

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου