Μαθηματικά (Β' Δημοτικού). 1η Ενότητα: Κεφάλαια 1-8.Ηλεκτρονική ΜελέτηΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Μαθηματικά (Β' Δημοτικού). 1η Ενότητα: Κεφάλαια 1-8.

Κύριοι διδακτικοί στόχοι της ενότητας:

  • Κεφάλαιο 1: Έλεγχος γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων των μαθητών με σκοπό την επανορθωτική διδα­σκαλία σε βασικές έννοιες που διδάχτηκαν στην Α' Τάξη.
  • Κεφάλαιο 2: Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να φτιάχνουν διψήφιους αριθμούς ­αξιοποιώντας τη φωνολογική ανάλυση, και να τους διαχειρίζονται (προσθέσεις και αφαιρέσεις με το 10 και περάσματα της δεκάδας με πολλούς τρόπους).
  • Κεφάλαιο 3: Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να ερευνούν προβληματικές καταστάσεις σε διαφορετικά πλαίσια και να χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές νοερών υπολογισμών.
  • Κεφάλαιο 4: Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να μετρούν μήκη και να συγκρίνουν τις μετρήσεις τους σε εκατοστόμετρα.
  • Κεφάλαιο 5: Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να αναπτύσσουν διαφορετικές στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων.
  • Κεφάλαιο 6: Δεκαδικό σύστημα αρίθμησης: αξία θέσης ψηφίου/σύγκριση, διάταξη, διαχείριση διψήφιων αριθμών.
  • Κεφάλαιο 7: Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να βρίσκουν το μισό μιας ποσότητας και ενός αριθμού.
  • Κεφάλαιο 8: Αναγνώριση συμμετρικού σχήματος και εύρεση άξονα συμμετρίας.
 
Λ­έξεις-Κλειδιά: διψήφιοι αριθμοί, σύγκριση αριθμών, εκατοστόμετρα, αξία ψηφίων, μισό, ολόκληρο, συμμετρία. 


ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
 

 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου