Μαθηματικά (Β' Δημοτικού). 3η Ενότητα: Κεφάλαια 16-23.Ηλεκτρονική ΜελέτηΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Μαθηματικά (Β' Δημοτικού). 3η Ενότητα: Κεφάλαια 16-23.

Κύριοι διδακτικοί στόχοι της ενότητας:

  • Κεφάλαιο 16: Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζουν, να περιγράφουν, να επεκτείνουν και να κατασκευάζ­ουν γεωμετρικά μοτίβα.
  • Κεφάλαιο 17: Οι μαθητές να μπορούν να υπολογίζουν νοερά αθροίσματα μέχρι το 100.
  • Κεφάλαιο 18: Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να κάνουν νοερούς υπολογισμούς με ίδιους αριθμούς χρησιμοποιώντας διαφορετικές στρατηγικές. 
  • Κεφάλαιο 19: Οι μαθητές να μπορούν να αναγνωρίσουν πολύπλοκο μοτίβο, να περιγράψουν, να επεκτείνουν και να κατασκευάσουν σύνθετα αριθμητικά μοτίβα. 
  • Κεφάλαιο 20: Οι μαθητές να μπορούν να ξεχωρίζουν τα δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος και να επιλέγουν τα αναγκαία δεδομένα για την επίλυσή του. Επίσης να διαπιστώσουν ότι ένα πρόβλημα μπορεί να έχει μία λύση, πολλές λύσεις, καμία λύση.
  • Κεφάλαιο 21: Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να λύνουν σύνθετα προβλήματα, προβλήματα εξισορρόπησης και προβλήματα με πολλές λύσεις.
  • Κεφάλαιο 22: Τα παιδιά θα πρέπει να μπορούν να αναλύουν ένα διψήφιο αριθμό σε ίδιους όρους.
  • Κεφάλαιο 23: Οι μαθητές να μπορούν να κάνουν νοερούς υπολογισμούς με πρόσθεση και αφαίρεση ως το 100, με εκτίμηση και ακρίβεια.
Λέξεις-Κλειδιά: γεωμετρικά μοτίβα, διψήφιοι αριθμοί, αριθμητικά μοτίβα, προπαίδεια, συμπλήρωμα του 100.
  
 
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 
 

 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου