Γλώσσα (Β' Δημοτικού). Ενότητα 9: «Που λες, είδα…».Ηλεκτρονική ΜελέτηΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Γλώσσα (Β' Δημοτικού). Ενότητα 9: «Που λες, είδα…».

Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε:     

  • Να βρίσκουμε τις λέξεις και τις φράσεις που μας βοηθούν να περιγράφουμε.
  • Να περιγράφουμε κάτι που είδαμε ή φανταστήκαμε.
  • Ποιες λέμε αντίθετες και ποιες συνώνυμες λέξεις.
  • Να σχηματίζουμε επίθετα που δηλώνουν «περισσότερο από».
  • Να κλίνουμε τα αρσενικά ουσιαστικά σε –ας.
  • Να ξεχωρίζουμε το τον από το των.
  • Να διαβάζουμε και να γράφουμε σωστά δύο ή περισσότερα σύμφωνα στη σειρά.

Είδος κειμένου και είδος λόγου:      
  • Περιγραφή

Περιλαμβάνονται τα κείμενα:
  1. 17 Νοεμβρίου 1973
  2. Ο κόρακας και η αλεπού
ΑΣΚΗΣΕΙΣ:


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου