Μαθηματικά (Β' Δημοτικού). 8η Ενότητα: Κεφάλαια 45-50.Ηλεκτρονική ΜελέτηΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Μαθηματικά (Β' Δημοτικού). 8η Ενότητα: Κεφάλαια 45-50.

Κύριοι διδακτικοί στόχοι της ενότητας:


  • Κεφάλαιο 45: Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να λύνουν σύνθετα προβλήματα με διψήφιους και απλούς τριψήφιους αριθμούς.
  • Κεφάλαιο 46: Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να διαχειρίζονται τριψήφιους αριθμούς σε καθημερινά προβλήματα αξιοποιώντας νοερούς υπολογισμούς.
  • Κεφάλαιο 47: Οι μαθητές θα πρέπει να εξοικειωθούν με τη χρήση του ρολογιού και να διαβάζουν την ώρα όταν είναι «ακριβώς».
  • Κεφάλαιο 48: Οι μαθητές θα πρέπει να εξοικειωθούν με τη χρήση του ρολογιού και να διαβάζουν την ώρα είτε είναι «ακριβώς» είτε είναι «και μισή».
  • Κεφάλαιο 49: Οι μαθητές θα πρέπει να αξιολογούν τα δεδομένα και τη λύση ενός προβλήματος χρησιμοποιώντας διάφορες στρατηγικές (να εκτιμούν, να βρίσκουν το λάθος, να επαληθεύουν).
  • Κεφάλαιο 50: Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να λύνουν προβλήματα μερισμού χρησιμοποιώντας διάφορες στρατηγικές νοερών υπολογισμών.
  • ­

Λέξεις-Κλειδιά: νοεροί υπολογισμοί, ρολόι, ώρα.















ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 














 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου