Μαθηματικά (Α' Δημοτικού). 8η Ενότητα: 0ι αριθμοί μέχρι το 70 - Πολλαπλασιασμός - Συμμετρία.Ηλεκτρονική ΜελέτηΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Μαθηματικά (Α' Δημοτικού). 8η Ενότητα: 0ι αριθμοί μέχρι το 70 - Πολλαπλασιασμός - Συμμετρία.

Στην ενότητα αυτή γίνεται εισαγωγή στην έννοια του πολλαπλασιασμού. Αρχικά ο πολλαπλασιασμός αντιμετωπίζεται ως επαναλαμβανόμενη πρόσθεση. Θεωρούμε δηλαδή ως μονάδα μια ποσότητα που αποτελείται από περισσότερα από ένα αντικείμενα. Για το λόγο αυτό ονομάζουμε την ενότητα αυτή με το δια-θεματικό τίτλο «Μονάδα - Σύνολο». Άλλες θεμελιώδεις έννοιες που εμφανίζονται στην ενότητα αυτή είναι το «σύστημα» και η «μεταβολή» στο πλαίσιο του μαθήματος των αριθμών μέχρι το 70 και του μαθήματος της πρόσθεσης και της αφαίρεσης των διψήφιων αριθμών. Εισάγουμε επίσης τους μαθητές στην έννοια της συμμετρίας ως προς άξονα. Η συμμετρία αναφέρεται στις θεμελιώδεις έννοιες του πολιτισμού και της ομοιότητα­ς - διαφοράς. Διδάσκουμε επίσης τη μέτρηση συνεχών μεγεθών όπως είναι το μήκος, η επιφάνεια και ο όγκος με μη συμβατικές μονάδες μέτρησης.Θεμελιώδεις Έννοιες: Άτομο (μονάδα) - σύνολο, σύστημα, μεταβολή, πολιτισμός, ομοιότητα - διαφορά.
 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου