Μαθηματικά (Β' Δημοτικού). 5η Ενότητα: Κεφάλαια 29-33.Ηλεκτρονική ΜελέτηΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Μαθηματικά (Β' Δημοτικού). 5η Ενότητα: Κεφάλαια 29-33.

Κύριοι διδακτικοί στόχοι της ενότητας:


  • Κεφάλαιο 29: Οι μαθητές θα πρέπει να βρίσκουν τα γινόμενα με το 9 και το 11 αξιοποιώντας την αθροιστική ανάλυση των αριθμών 9=10-1 και 11=10+1 (δηλαδή τον επιμερισμό του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση και την αφαίρεση).
  • Κεφάλαιο 30: Οι μαθητές να είναι ικανοί να λύνουν προβλήματα με καταστάσεις μερισμού χρησιμοποιώντας διάφορες στρατηγικές (η έννοια της διαίρεσης ως διαδοχική αφαίρεση ή ως αντίστροφη διαδικασία από τον πολλαπλασιασμό).
  • Κεφάλαιο 31: Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να μετρούν επιφάνειες χρησιμοποιώντας ως μονάδα μέτρησης άλλες μικρότερες επιφάνειες.
  • Κεφάλαιο 32: Οι μαθητές θα πρέπει να εξοικειωθούν με την έννοια του χρόνου ως διάταξη γεγονότων σε χρονική σειρά (εξέλιξη) και να εξοικειωθούν με τη χρονική διάρκεια της ημέρας, της εβδομάδας, του μήνα, της εποχής, του έτους μέσα από γεγονότα της καθημερινής τους ζωής (διαισθητικά).
  • Κεφάλαιο 33: Οι μαθητές να εξοικειωθούν με τις μονάδες μέτρησης χρόνου, το ημερολόγιο, και να υπολογίζουν απλές χρονικές διάρκειες.
­Λέξεις-Κλειδιά: προπαίδεια, επιφάνειες, χρόνος, μονάδες μέτρησης χρόνου. 
 
  
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 
  

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου