Μαθηματικά (Α' Δημοτικού). 1η Ενότητα: Οι αριθμοί μέχρι το 5 - Χώρος και σχήματα.Ηλεκτρονική ΜελέτηΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Μαθηματικά (Α' Δημοτικού). 1η Ενότητα: Οι αριθμοί μέχρι το 5 - Χώρος και σχήματα.

Στην ενότητα αυτή κυρια­ρχεί η θεμελιώδης έννοια του «ατόμου (μονάδας) - συνόλου». Στην αφετηρία της διερεύνησης της έννοιας βρίσκεται η έννοια της «ομάδας». Πολλά μέλη ή στοιχεία με κοινά χαρακτηριστικά συγκροτούν μια ομάδα αντικειμένων, ζώων, ανθρώπων κ.λπ. Οι μαθητές καταμετρούν κ­αι υπολογίζουν τα μέλη ή τα στοιχεία μιας ομάδας, για να βρουν το πλήθος τους που εκφράζεται με αριθμούς. Γράφουν, συγκρίνουν, διατάσσουν και αναλύουν προσθετικά τους αριθμούς μέχρι το 5. Αριθμούν προφορικά, απαριθμούν και διαβάζουν τους αριθμούς μέχρι το 10. Επιπροσθέτως, οι μαθητές στην ενότητα αυτή ασκούνται στον προσανατολισμό στο χώρο και στη χρήση της ορολογίας «πάνω - κάτω», «αριστερά - δεξιά» κ.λπ. Ασκούνται επίσης στην αναγνώριση και την ονοματολογία επίπεδων σχημάτων και στερεών σωμάτων. Θεμελιώδεις Έννοιες: Αλληλεπίδραση, άτομο (μονάδα) - σύνολο, επικοινωνία, διάσταση (χώρος).

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου